Täcker olycksfallsförsäkringen tandvård?

Att ha en olycksfallsförsäkring kan ge dig en känsla av trygghet om du skulle råka ut för en olycka. Men täcker en olycksfallsförsäkring tandvårdskostnader? Här går vi igenom vad som gäller.

Olycksfallsförsäkringens täckning för tandvård

Om du har en olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för tandvårdskostnader om du skadar tänderna i samband med en olycka. Detta gäller vanligtvis för både vuxna och barn. Ersättningen kan täcka kostnader för exempelvis tandläkarbesök, tandrengöring, lagning av tänder och tandproteser.

Det är viktigt att notera att täckningen för tandvård varierar mellan olika försäkringsbolag och försäkringspaket. Se därför alltid över villkoren för din olycksfallsförsäkring för att få en klar bild av vad som ingår i täckningen.

Undantag från täckning för tandvård

Trots att en olycksfallsförsäkring kan täcka tandvårdskostnader finns det undantag från täckningen. Vanliga undantag inkluderar tandvårdskostnader som inte är relaterade till en olycka, såsom tandblekning eller tandstensborttagning.

Det är också viktigt att notera att täckningen för tandvård kan påverkas av omständigheterna kring olyckan. Om olyckan anses vara självförvållad kan det hända att täckningen för tandvård minskas eller helt upphör.

Krav för att täcka tandvård i en olycksfallsförsäkring

För att täcka tandvårdskostnader i en olycksfallsförsäkring krävs det vanligtvis att skadan på tänderna är en direkt följd av en olycka. Det kan också finnas krav på att skadan måste ha uppkommit inom en viss tidsram efter olyckan.

Det är också viktigt att notera att du vanligtvis behöver ha en aktiv olycksfallsförsäkring vid tidpunkten för olyckan för att kunna få ersättning för tandvårdskostnader.